Subscribe to ข่าวการแจ้งปรับปรุงการดำเนินการต่าง ๆ ทางธุรกิจ Subscribe to ข่าวการแจ้งปรับปรุงการดำเนินการต่าง ๆ ทางธุรกิจ's comments

Archive for the ‘เฟอร์นิเจอร์’ category

การลอกสีนั้น  เป็นการกำจัดน้ำยาเคลือบผิวเดิมออกจากผิวไม้ออกจากไม้เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก เพื่อเป็นการลอกสีหรือว่าเคลือบสีใหม่ และทำการ จัดให้มันเป็นระบบเพื่อที่จะให้มีความเงางามและมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นไป โดยการลอกสีนั้น สามารถลอกได้ หลาย วิธีมาก ๆ เพราะเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก นั้น มีความสามารถที่ไม่ทนทานได้มาก และจะมีการขูดลอกธรรมดา หรือ การขูดลอกด้วยเหล็กขูดสี เลือกใช้กันตามที่ตนเองชอบได้เลย

การขูดลอกสีด้วยใบมีดขูดลอกธรรมดานั้นเป็นวิธีการที่จะขูด โดยใบมีดนั้นจะมีราคาที่ถูกมาเพียง 25 บาท เท่านั้นเองและวิธีการขูดนั้นก็ไม่ได้มีความยากลำบากแต่อย่างไรเลยแถม มีราคาใบมีดที่ถูกจึงทำให้ไม่ต้องมีความเสียดาย เหมือนใบมีดเกิดหักออกไป และวิธีนี้เป็นวิธีที่ และยังมีอีก 1 วิธี ที่จะสามารถขูดสีออกได้นั้นก็คือ การขูดเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ด้วยสารเคมี ซึ่ง เป็นวิธีที่มีความสะดวกรวดเร็ว แต่ควรเลือกใช้ให้มีความเหมาะสมกับชิ้นงาน

เพราะว่านอกจากจะมีชนิดลอกสีไม้แล้วยังมีชนิดที่ใช้ลอกสีโลหะอีกด้วย การใช้น้ำยาลอกสี ผิดประเภทนั้นจะทำให้เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก นั้น เกิดความเสียหายและทำให้ มันไม่สามารถที่จะ ทนทาน หรือว่ารองรับสี ใหม่ ๆ ที่กำลังจะทาด้วย ดังนั้นการที่จะทำอะไร หรือว่าจะลอกสี ด้วย อุปกรณ์ ไหนๆ ก็ต้อง ควรคิดว่า อันนั้นมันสมควรทำหรือไม่อย่างไร และการที่ใช้น้ำยาลอกใช้ก็ ควรเป็นอย่างมากที่จะอ่านคำแนะนำการใช้งานให้ดีก่อนนำมาใช้งาน

การอ่านวิธีใช้ที่มันติดมากับบรรจุภัณฑ์อย่างละเอียด รวมทั้งตรวจดูคุณสมบัติของน้ำยาลอกสียี่ห้อนั้น ๆ ให้ดี ๆ เนื่องจากผู้ผลิต แต่ละรายมักผสมสารเคมี ให้กับน้ำยานั้น มีความเข้มข้นแตกต่างกัน รวมทั้งสารเคมีเหล้านี้ล้วนมีอันตรายต่อผัวหนัง สื่อสำผัส จึงควรระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง ในการที่จะเลือกนำมาใช้งาน เราจึงจะมาสอนวิธีทำการลอกผิวด้วยสารเคมีเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก กันเลย ว่ามันสามารถทำได้อย่างไรบ้าง และมันดียังไง

ขั้นตอนแรก ให้ทาน้ำยาลอกสรด้วยแปรงบนชิ้นงาน ทิ้งเอาไว้ประมาณ 5 – 10 นาทีแปรงที่ใช้ควรเป็นแปรงใยสังเคราะห์ เพราะว่ามันจะมีความลึกนุ่ม แตกต่างกันมาก ขั้นตอนที่สอง ใช้เกรียงขูดสีที่ทำปฏิกิริยา กับน้ำยาออกให้หมด ส่วนใดของเฟอร์นิเจอร์ไม้สักที่ขูดไม่ออก นั้นให้เพื่อนๆ นั้น ทาน้ำยาซ้ำ จากนั้นทิ้งเอาไว้ประมาณ 8 – 10 ชั่วโมง แล้วมารอดูผลกันว่ามันจะออกหรือไม่ และ ขั้นตอนสุดท้ายเลย ล้างน้ำยาออกด้วยน้ำผสมผงซักฟอกเช็ดทำความสะอาดและทิ้งเอาไว้ให้แห้งสนิท เพียงเท่านั้น ท่านก็ สามารถ ลอกสีเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ออกได้อย่างทันใจ